องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 352 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 ม.ค. 2566    หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 32
  5 ม.ค. 2566    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 16
  28 ธ.ค. 2565    ประการรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก 13
  6 ธ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15
  2 ธ.ค. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 33
  2 ธ.ค. 2565    ประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ รอบบัญชี ๒๕๖๖-๒๕๖๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 15
  30 พ.ย. 2565    ประหาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 20
  29 พ.ย. 2565    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 14
  28 พ.ย. 2565    ประกาศผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 23
  24 พ.ย. 2565    ประกาศขยายเวลาการดำเนินงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 12
  23 พ.ย. 2565    หนังสือ นัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 27
  23 พ.ย. 2565    หนังสือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 22
  21 พ.ย. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 44
  17 พ.ย. 2565    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 26
  2 พ.ย. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 33
  2 พ.ย. 2565    ระเบียบสภา อบต.ห้วยไร่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 32
  2 พ.ย. 2565    ประกาศระเบียบสภา อบต.ห้วยไร่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 45
  26 ต.ค. 2565    ประกาศอำเภอคอนสวรรค์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 76
  26 ต.ค. 2565    หนังสือ นัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 32
  26 ต.ค. 2565    หนังสือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 24


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]