องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 พ.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 3
  3 พ.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T) 6
  21 เม.ย. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 3
  29 มี.ค. 2564    ขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ"ก้าวท้าใจ Season3" 3
  15 มี.ค. 2564    ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชนผู้เข้ารับบริการของ อบต.ห้วยไร่ ร่วมตอบแบบสอบถาม (EIT) 4
  15 มี.ค. 2564    ขอเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงาน อบต.ห้วยไร่ ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถายใน (IIT) 5
  23 ก.พ. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 4
  29 ม.ค. 2564    รับมอบเงินค่าพาหนะผู้ป่วยยากไร้ ประจำปี2564 4
  28 ม.ค. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 6
  14 ม.ค. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/2563, 1/2564 5
  22 ธ.ค. 2563    โครงการส่งเสริมอาชีพการค้าและพัฒนาตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ ปีงบประมาณ 2564 3
  18 ธ.ค. 2563    กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ 4
  18 ธ.ค. 2563    ภาษีป้าย 2564 4
  18 ธ.ค. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษ๊ป้าย 2564 3
  18 ธ.ค. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง 2564 5
  18 ธ.ค. 2563    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 3
  18 ธ.ค. 2563    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 3
  14 ธ.ค. 2563    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 3
  5 ธ.ค. 2563    วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 4
  4 ธ.ค. 2563    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 4


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]