องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 7
  5 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3
  30 ก.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 7
  30 ก.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8
  13 ก.ย. 2565    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 54
  23 ส.ค. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 45
  18 ส.ค. 2565    หนังสือ นัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 38
  18 ส.ค. 2565    ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 34
  10 ส.ค. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 49
  3 ส.ค. 2565    หนังสือนัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 47
  3 ส.ค. 2565    หนังสือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสมัญที่ 3 ครั้งที่ 1-2565 39
  2 ส.ค. 2565    หนังสือ ขอส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 138
  22 ก.ค. 2565    หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 83
  8 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 40
  8 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" 29
  10 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ 68
  10 มิ.ย. 2565    ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ 21 เม.ย.2565 62
  27 พ.ค. 2565    ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68
  3 พ.ค. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 67
  3 พ.ค. 2565    ประกาศเรื่องระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ พ.ศ. 2565 61


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]