องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 297 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 พ.ค. 2565    ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79
  3 พ.ค. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 15
  3 พ.ค. 2565    ประกาศเรื่องระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ พ.ศ. 2565 13
  18 เม.ย. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 9
  1 เม.ย. 2565    จดหมายข่าว เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 53
  23 ก.พ. 2565    ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 53
  17 ก.พ. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 49
  7 ก.พ. 2565    ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 52
  2 ก.พ. 2565    ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 52
  31 ม.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 50
  19 ม.ค. 2565    การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 56
  14 ม.ค. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ ครั้งแรก ประจำปี 2565 51
  10 ม.ค. 2565    ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 48
  7 ม.ค. 2565    กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 50
  7 ม.ค. 2565    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 49
  4 ม.ค. 2565    จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 48
  30 ธ.ค. 2564    ประกาศกำหนดสภา อบต.ห้วยไร่ ครั้งแรก ประจำปี 2565 50
  30 ธ.ค. 2564    ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมฟังการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี 2565 49
  16 ธ.ค. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 52
  22 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 51


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]