องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 392 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 พ.ค. 2566    ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 7) 6
  3 พ.ค. 2566    ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 4
  1 พ.ค. 2566    ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 6) 5
  27 เม.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) 13
  27 เม.ย. 2566    หนังสือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 27
  27 เม.ย. 2566    หนังสือ นัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 22
  20 เม.ย. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 18
  18 เม.ย. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 15
  3 เม.ย. 2566    ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5) 1
  27 มี.ค. 2566    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 24
  8 มี.ค. 2566    ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4) 11
  1 มี.ค. 2566    ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชนผู้เข้ารับบริการของ อบต.ห้วยไร่ ร่วมตอบแบบสอบถาม (EIT) ประจำปี 2566 75
  28 ก.พ. 2566    ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) 7
  10 ก.พ. 2566    ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) 25
  31 ม.ค. 2566    หนังสือ นัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 21
  31 ม.ค. 2566    หนังสือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 16
  31 ม.ค. 2566    ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 8
  11 ม.ค. 2566    หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 48
  11 ม.ค. 2566    ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2 3
  5 ม.ค. 2566    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 41


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]