องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

 ตาที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในฤดูกาลปี ๒๕๖๔ จะมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา ประกอบกับในปัจจุบันเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และด้านอื่นๆ จังหวัดชัยภูมิ    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด     เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่