องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

ติดต่อหน่วยงาน


 

  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

    เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.


เลขที่ 16 หมู่ 13 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140

โทรศัพท์ 044-056135 / โทรสาร -

E-mail : admin@huayraisao.go.th

Website : http://www.huayraisao.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่