องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 


  กิจกรรม Big Cleaning Day [วันที่ 23 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 37]
 
  ท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง[วันที่ 22 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมปล่อยปลา “วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ” [วันที่ 16 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Kick off) Big Cleaning Day [วันที่ 26 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 18 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 64]
 
  วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565[วันที่ 12 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 11 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565[วันที่ 5 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 21]
 
  เทศกาลผลไม้ชัยภูมิ ประจำปี 2565[วันที่ 29 ก.ค. 2565][ผู้อ่าน 168]
 
  งานป้องกันฯ อบต.ห้วยไร่ ออกระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 25 ก.ค. 2565][ผู้อ่าน 208]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ 21 ก.ค. 2565][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2565[วันที่ 18 ก.ค. 2565][ผู้อ่าน 25]