องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 


  กิจกรรมการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2565[วันที่ 27 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมมอบเมล็ดพันธ์ุผักและส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว[วันที่ 27 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ [วันที่ 30 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 64]
 
  งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565[วันที่ 18 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 164]
 
  ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565[วันที่ 23 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 49]
 
  กิจกรรม การฝึกซ้อมแผนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ กรณีไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2565[วันที่ 7 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 200]
 
  โครงการ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 237]
 
  โครงการ อบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565[วันที่ 31 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 189]
 
  โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕[วันที่ 10 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 179]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ตำบล 1 ฝาย [วันที่ 5 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 248]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน[วันที่ 17 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วย เลือกตั้ง (กปน. และรปภ.) และ อสม.[วันที่ 25 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 17]