องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 


  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 25 พ.ย. 2565][ผู้อ่าน 51]
 
  เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ออกพื้นที่ช่วยรับลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565[วันที่ 19 ต.ค. 2565][ผู้อ่าน 119]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day [วันที่ 23 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 157]
 
  ท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง[วันที่ 22 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 126]
 
  กิจกรรมปล่อยปลา “วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ” [วันที่ 16 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 117]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Kick off) Big Cleaning Day [วันที่ 26 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 18 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 114]
 
  วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565[วันที่ 12 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 11 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565[วันที่ 5 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 70]
 
  เทศกาลผลไม้ชัยภูมิ ประจำปี 2565[วันที่ 29 ก.ค. 2565][ผู้อ่าน 208]
 
  งานป้องกันฯ อบต.ห้วยไร่ ออกระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 25 ก.ค. 2565][ผู้อ่าน 246]