องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔[วันที่ 16 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการค้าและพัฒนาตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่[วันที่ 9 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 21]
 
  Kick off กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า[วันที่ 11 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 154]
 
  รับมอบเงินค่าพาหนะผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2564[วันที่ 29 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 15]
 
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563[วันที่ 21 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 119]
 
  กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้โครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2563 [วันที่ 21 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 113]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563[วันที่ 13 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 101]
 
  กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่หมู่บ้านในเขตตำบลห้วยไร่[วันที่ 6 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบสภาท้องถิ่น[วันที่ 2 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมทำบุญสำนักงานประจำปี[วันที่ 1 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการ 1 อปท. 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563[วันที่ 29 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 269]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย [วันที่ 28 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 163]