องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ ตามไฟล์แนบ    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่