องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไร่ เรื่องการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]16
2 ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547 [ 16 ธ.ค. 2562 ]136
3 ข้อบังคับตำบลเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2545 [ 16 ธ.ค. 2562 ]141
4 ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไร่ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]129
5 ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]141
6 ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 [ 17 ก.ค. 2549 ]133