องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติ อบต.


ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่