องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 496 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 30 พ.ค. 2567 ]5
2 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 10) [ 28 พ.ค. 2567 ]8
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) [ 28 พ.ค. 2567 ]5
4 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 9) [ 21 พ.ค. 2567 ]6
5 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 8) [ 13 พ.ค. 2567 ]12
6 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 7) [ 8 พ.ค. 2567 ]11
7 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความเข้าใจภาษีท้องถิ่นและบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]42
8 ตลาดนัดสีเขียวตำบลห้วยไร่ รณรงค์พกภาชนะลดขยะพลาสติก [ 2 พ.ค. 2567 ]14
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) [ 30 เม.ย. 2567 ]13
10 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 ครั้งที่2 [ 23 เม.ย. 2567 ]40
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) [ 27 มี.ค. 2567 ]10
12 โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]51
13 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 6) [ 11 มี.ค. 2567 ]19
14 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 5) [ 6 มี.ค. 2567 ]20
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (เพิ่มเติม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้ [ 29 ก.พ. 2567 ]15
16 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]65
17 กิจกรรมของธนาคารขยะ [ 23 ก.พ. 2567 ]18
18 ประกาศรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [ 20 ก.พ. 2567 ]17
19 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 4) [ 5 ก.พ. 2567 ]20
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กรณียืนยันสิทธิ เดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25