องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติ อบต.


ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่