องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติ อบต.


ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ค. 2549
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่