องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 501 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 หนังสือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]63
102 ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 31 ม.ค. 2566 ]51
103 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]97
104 ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2 [ 11 ม.ค. 2566 ]45
105 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 5 ม.ค. 2566 ]83
106 ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]15
107 จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]70
108 ประการรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก [ 28 ธ.ค. 2565 ]84
109 ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2565 ]78
110 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]96
111 ประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ รอบบัญชี ๒๕๖๖-๒๕๖๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 2 ธ.ค. 2565 ]76
112 รายงาน การประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]54
113 ประหาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 30 พ.ย. 2565 ]86
114 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 พ.ย. 2565 ]71
115 ประกาศผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 28 พ.ย. 2565 ]69
116 โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อบต.ห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]35
117 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]50
118 ประกาศขยายเวลาการดำเนินงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 พ.ย. 2565 ]70
119 หนังสือ นัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]78
120 หนังสือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]73
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26