องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 501 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 6) [ 1 พ.ค. 2566 ]34
82 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 27 เม.ย. 2566 ]37
83 หนังสือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]57
84 หนังสือ นัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]53
85 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 เม.ย. 2566 ]58
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 เม.ย. 2566 ]58
87 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5) [ 3 เม.ย. 2566 ]40
88 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 มี.ค. 2566 ]72
89 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4) [ 8 มี.ค. 2566 ]53
90 ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชนผู้เข้ารับบริการของ อบต.ห้วยไร่ ร่วมตอบแบบสอบถาม (EIT) ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]146
91 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) [ 28 ก.พ. 2566 ]39
92 กิจกรรมการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2566 ]23
93 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์รับสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 14 ก.พ. 2566 ]9
94 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ ความหมายและบทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 14 ก.พ. 2566 ]14
95 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) [ 10 ก.พ. 2566 ]63
96 รายงาน การประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]52
97 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [ 10 ก.พ. 2566 ]101
98 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2566 ]38
99 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (รายงานจากระบบ INFO) [ 10 ก.พ. 2566 ]7
100 หนังสือ นัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]68
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26