องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 501 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 กิจกรรมของธนาคารขยะ [ 23 ก.พ. 2567 ]24
22 ประกาศรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [ 20 ก.พ. 2567 ]25
23 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 4) [ 5 ก.พ. 2567 ]28
24 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กรณียืนยันสิทธิ เดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]26
25 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) [ 31 ม.ค. 2567 ]22
26 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]54
27 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 3) [ 10 ม.ค. 2567 ]21
28 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 4 ม.ค. 2567 ]42
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]25
30 ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]86
31 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) [ 22 ธ.ค. 2566 ]22
32 หนังสือ นัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]66
33 หนังสือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]57
34 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 4 ธ.ค. 2566 ]33
35 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]106
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรฯ [ 1 พ.ย. 2566 ]96
37 ประการรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 31 ต.ค. 2566 ]64
38 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีปรับอายุเพิ่มเติม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ก [ 31 ต.ค. 2566 ]37
39 ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]120
40 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]117
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26