องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 501 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูลตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]181
342 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 26 ก.ย. 2562 ]105
343 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]111
344 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]111
345 โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540และการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]148
346 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง พ.ศ.2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]128
347 การจัดการน้ำเสีย และ เทคนิคการใช้ EM ให้ได้ประสิทธิภาพ [ 2 ก.ย. 2562 ]695
348 ประกาศรับรองรายงานการประขุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]106
349 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]143
350 ประกาศรับรองรายงานการประขุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]105
351 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [ 7 ส.ค. 2562 ]143
352 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]134
353 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]101
354 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 2 ก.ค. 2562 ]180
355 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 มิ.ย. 2562 ]121
356 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]190
357 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]102
358 ประกาศรับรองรายงานการประขุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]118
359 การรับสมัครบุคคลเื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยไร่ ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]161
360 ประกาศรับรองรายงานการประขุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]103
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26