องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 501 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3) [ 27 ธ.ค. 2564 ]37
202 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]111
203 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ [ 16 ธ.ค. 2564 ]98
204 เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]179
205 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อบต.ห้วยไร่ [ 16 ธ.ค. 2564 ]108
206 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564-2570 อบต.ห้วยไร่ [ 15 ธ.ค. 2564 ]100
207 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 2564 ]43
208 ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1 [ 5 พ.ย. 2564 ]36
209 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [ 2 พ.ย. 2564 ]20
210 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน [ 29 ต.ค. 2564 ]167
211 ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]115
212 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) [ 21 ต.ค. 2564 ]25
213 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 19 ต.ค. 2564 ]256
214 หนังสือประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 19 ต.ค. 2564 ]63
215 ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 18 ต.ค. 2564 ]61
216 รายงานการประเมินผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]138
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]169
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]184
219 ประการผลการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]94
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]114
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26