องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ห้วยไร่ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]144
42 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]139
43 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานประกอบการ ปี ๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]129
44 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 21 มี.ค. 2561 ]167
45 สถานการณ์ไฟป่า ปี ๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]128
46 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]116
47 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ประจำปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]99
48 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า [ 5 ม.ค. 2561 ]104
49 คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [ 14 พ.ย. 2560 ]118
50 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 14 พ.ย. 2560 ]117
51 การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ห้วยไร่ [ 14 พ.ย. 2560 ]107
52 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักบรเวิณประเทศไทย [ 10 ต.ค. 2560 ]134
53 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ [ 3 ก.ค. 2560 ]103
54 แนวทางการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ ปีงบประมาณ 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]106
55 การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]106
56 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2560 [ 29 มี.ค. 2560 ]105
57 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 มี.ค. 2560 ]97
58 การป้องกันและเฝ้าระวังอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ [ 6 ก.พ. 2560 ]143
59 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ปีงบประมาณ 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]152
 
|1|2หน้า 3