องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่


การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่