องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่


ปภ.กำหนดจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2567 เชิดชูเกียรติ อปพร. เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    รายละเอียดข่าว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูความสำคัญและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อปพร. ผู้เป็นกำลังสำคัญของภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อร่วมนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน อปพร. โดยในปี พ.ศ. 2567 นี้ จะครบรอบ 45 ปี ของการจัดตั้ง อปพร. เครือข่ายภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุทางถนน และอุบัติภัย รวมถึงการรักษาความสงบและความมั่นคงภายในเขตพื้นที่ เนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. และการมอบรางวัลศูนย์ อปพร. และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ อปพร. รวมถึงเผยแพร่การอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง และพิธีมอบรางวัลให้แก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น รวมถึงนิทรรศการและการสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เป็นการเชิดชูความสำคัญและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อปพร. ที่ได้อุทิศตนสนับสนุนภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และร่วมนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน////////////

#ปภ #ข่าว #อปพร #วันอปพร
#ปภ_บอกฝน 👉 raining.disaster.go.th
☎️สายด่วน 1784
🔶FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶Twitter @DDPMNews
🔶Line @1784DDPM
🔶YouTube DDPMNews รู้ทันภัยกับ ปภ.    เอกสารประกอบ

ปภ.กำหนดจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2567 เชิดชูเกียรติ อปพร. เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่