องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่


เคล็ดลับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควัน

    รายละเอียดข่าว

#รู้ทันภัยกับปภ
💡ปภ.ชวนรู้...🌫️😷เคล็ดลับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควัน
✅ งดกิจกรรมที่ใช้กำลังมากในที่โล่งแจ้ง
✅ สังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
✅ ดื่มน้ำสะอาด วันละ 2 – 3 ลิตร
✅ ไม่รองน้ำฝนมาอุปโภคบริโภค
✅ ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด
.
#ปภ #ไฟป่า #ฝุ่นPM25
#เผาป่า #ลดเผาลดเสี่ยงไฟป่า
☎️สายด่วน 1784
🔶FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶Twitter @DDPMNews
🔶Line @1784DDPM
🔶YouTube DDPMNews รู้ทันภัยกับ ปภ.     เอกสารประกอบ

เคล็ดลับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่