องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2565    แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 2565 83
  5 ม.ค. 2565    เรื่อง ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 72
  16 ธ.ค. 2564    เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อบต.ห้วยไร่ 76
  16 ธ.ค. 2564    เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 82
  15 ธ.ค. 2564    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564-2570 อบต.ห้วยไร่ 73
  19 ต.ค. 2564    เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ 77
  29 ก.ย. 2564    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน 76
  11 พ.ค. 2564    เรื่อง การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2564 79
  17 มี.ค. 2564    เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ 92
  15 ก.พ. 2564    เรื่อง การป้องกันอัตรายจากอัคคีภัย อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564 72
  21 ม.ค. 2564    เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ 81
  16 ธ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ. 72
  13 ก.ย. 2563    เรื่อง ขอขอบคุณที่สนับสนุน ชุดกราวน์กันน้ำ(PE Gown) 72
  21 ธ.ค. 2561    โครงการ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 1780
  1 ต.ค. 2561    แผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ห้วยไร่ พ.ศ. 2561 106
  1 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่ พ.ศ.2561 95
  21 มี.ค. 2561    การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานประกอบการ ปี ๒๕๖๑ 83
  21 มี.ค. 2561    การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 120
  21 มี.ค. 2561    สถานการณ์ไฟป่า ปี ๒๕๖๑ 83
  9 ก.พ. 2561    การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 83


หน้าที่ 1 [ 2 ]