องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 ธ.ค. 2561    โครงการ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 677
  1 ต.ค. 2561    แผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ห้วยไร่ พ.ศ. 2561 55
  1 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่ พ.ศ.2561 48
  21 มี.ค. 2561    การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานประกอบการ ปี ๒๕๖๑ 41
  21 มี.ค. 2561    การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 46
  21 มี.ค. 2561    สถานการณ์ไฟป่า ปี ๒๕๖๑ 45
  9 ก.พ. 2561    การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 50
  5 ม.ค. 2561    ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ประจำปี 2561 43
  5 ม.ค. 2561    ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า 48
  14 พ.ย. 2560    คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 48
  14 พ.ย. 2560    มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 46
  14 พ.ย. 2560    การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ห้วยไร่ 48
  10 ต.ค. 2560    ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักบรเวิณประเทศไทย 55
  3 ก.ค. 2560    การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ 47
  29 พ.ค. 2560    แนวทางการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ ปีงบประมาณ 2560 46
  4 เม.ย. 2560    การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ 2560 47
  29 มี.ค. 2560    การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2560 48
  29 มี.ค. 2560    การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 45
  6 ก.พ. 2560    การป้องกันและเฝ้าระวังอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ 49
  26 ธ.ค. 2559    การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ปีงบประมาณ 2560 46