องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ม.ค. 2565 ]61
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 27 ธ.ค. 2564 ]87
3 แผนยุทธศาสตร์บทที่1 [ 2 ก.ย. 2556 ]150
4 แผนยุทธศาสตร์บทที่2 [ 2 ก.ย. 2556 ]156
5 แผนยุทธศาสตร์บทที่3 [ 2 ก.ย. 2556 ]148
6 แผนยุทธศาสตร์บทที่4 [ 2 ก.ย. 2556 ]173
7 แผนยุทธศาสตร์บทที่5 [ 2 ก.ย. 2556 ]149
8 แผนยุทธศาสตร์บทที่6 [ 2 ก.ย. 2556 ]160