องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570)

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่