องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนยุทธศาสตร์บทที่4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์บทที่4
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่