องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 256...[วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 279]
 
  มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่กักตัว นื่องจากเป็นกลุ่ม...[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 272]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2021-04-16][ผู้อ่าน 440]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง หม...[วันที่ 2021-04-16][ผู้อ่าน 296]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการค้าและพัฒนาตลาดชุมชนตำบลห้ว...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 315]
 
  อบต.ห้วยไร่ ร่วมดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 282]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 397]
 
  อบต.ห้วยไร่ ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดรับลงทะเบียนโค...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 294]
 
  Kick off กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงการเกิ...[วันที่ 2021-02-11][ผู้อ่าน 575]
 
  รับมอบเงินค่าพาหนะผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 355]
 
  กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน[วันที่ 2021-01-15][ผู้อ่าน 197]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม...[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 206]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25