องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

  กิจกรรมทำความสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Kic...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 275]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก โรงเรีย...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเ...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 201]
 
  วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 135]
 
  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 กิ...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 167]
 
  เทศกาลผลไม้ชัยภูมิ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-07-29][ผู้อ่าน 275]
 
  งานป้องกันฯ อบต.ห้วยไร่ ออกระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 287]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 133]
 
  ประชาสัมพันธ์ ลดใช้กระดาษ[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2565[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 99]
 
  6 วิธีลดการใช้ถุงพลาสติก[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 32]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25