องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

  อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือ...[วันที่ 2020-12-18][ผู้อ่าน 243]
 
  โครงการจังหวัดสะอาด (Big Cleaning Day) [วันที่ 2020-12-16][ผู้อ่าน 213]
 
  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...[วันที่ 2020-12-09][ผู้อ่าน 217]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 256...[วันที่ 2020-12-05][ผู้อ่าน 196]
 
  ประชุมแก้ไขปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้าง...[วันที่ 2020-11-26][ผู้อ่าน 222]
 
  กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (...[วันที่ 2020-11-18][ผู้อ่าน 265]
 
  งานป้องกันฯ อบต.ห้วยไร่ ออกบูธบริการงานข้อมูลข่าวส...[วันที่ 2020-11-12][ผู้อ่าน 266]
 
  อบต.ห้วยไร่จัดเวทีประชาคม เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด...[วันที่ 2020-11-12][ผู้อ่าน 230]
 
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศ...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 429]
 
  กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้โครงการวันรั...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 493]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม...[วันที่ 2020-10-13][ผู้อ่าน 457]
 
  กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่หมู่บ้านในเขตตำบลห้วยไร่[วันที่ 2020-10-06][ผู้อ่าน 410]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25