องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่