องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


EB3 พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน ข้อ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ EB3 พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน ข้อ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่