องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่