องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล3ปี (พ.ศ.2560-2562)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล3ปี (พ.ศ.2560-2562)

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล3ปี (พ.ศ.2560-2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่