องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และประกาศเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก  (แบบ ผด.5)  และประกาศเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่