องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (เงินอุดหนุนทั่วไป)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และประกาศเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก  (แบบ ผด.5)  และประกาศเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

    เอกสารประกอบ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (เงินอุดหนุนทั่วไป)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่