องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 9
  27 ธ.ค. 2564    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) 22
  2 ก.ย. 2556    แผนยุทธศาสตร์บทที่1 99
  2 ก.ย. 2556    แผนยุทธศาสตร์บทที่2 98
  2 ก.ย. 2556    แผนยุทธศาสตร์บทที่3 92
  2 ก.ย. 2556    แผนยุทธศาสตร์บทที่4 113
  2 ก.ย. 2556    แผนยุทธศาสตร์บทที่5 105
  2 ก.ย. 2556    แผนยุทธศาสตร์บทที่6 101