องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 ก.ย. 2560    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชน 85
  4 ก.ย. 2560    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติและรายงานผล 80
  4 ก.ย. 2560    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 89
  4 ก.ย. 2560    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 81
  4 ก.ย. 2560    ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 83
  4 ก.ย. 2560    แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 86
  4 ก.ย. 2560    แผ่นพับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 127
  12 เม.ย. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 87