องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ธ.ค. 2562    ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547 99
  16 ธ.ค. 2562    ข้อบังคับตำบลเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2545 98
  16 ต.ค. 2561    ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไร่ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 100
  2 มี.ค. 2561    ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 95