องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.พ. 2562    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า 85
  11 ก.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สายรอบบ้านทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 5 บ้านโสกมูลนาค 83
  11 ก.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สายบ้านนายสมุทร ศรีชัยภูมิ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ 83
  11 ก.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สายวัดป่าซับทอง (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านซับทอง 125
  11 ก.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สายกลางบ้าน (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก 96
  11 ก.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง 82
  4 มิ.ย. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 140-01 สายบ้านซับทอง – บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 10 บ้านซับทอง 90
  4 มิ.ย. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 140-004 สายบ้านซับสมบูรณ์-บ้านโคกสง่า ช่วงบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 82
  4 มิ.ย. 2561    รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 82
  30 เม.ย. 2561    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โดยวิธีปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 83
  30 เม.ย. 2561    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โดยวิธีปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านประชาแสนสุข หมู่ที่ 11 77
  24 เม.ย. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 87
  24 เม.ย. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) บ้านซับม่วงไข่ หมู่ที่ 9 123
  20 เม.ย. 2561    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด หมู่ 2 บ้านหนองไฮ 121
  20 เม.ย. 2561    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ 4 บ้านหลุบเพ็ก 79
  18 เม.ย. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายรอบบ้านทิศใต้ หมู่ 7 บ้านห้วยยาง 123
  18 เม.ย. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายนางเพชร หมู่ 1 บ้านห้วยไร่ 77
  10 เม.ย. 2561    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านโคกไม้งาม 128
  4 เม.ย. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กหนด) สายซับผักกูด-ดงเย็น หมู่ 13 บ้านซับผักกูด 134
  19 ก.พ. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายบ้านนายสำรอง หมู่ 3 บ้านโคกสง่า 81


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]