องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่1 16
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่ 2 14
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่3 16
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่4 17
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่5 16
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่6 15
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่7 15
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่8 14
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่9 16
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่10 17
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่11 15
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่12 16
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่13 16
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่14 15
  30 พ.ย. 2564    โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี2564 20
  30 ก.ย. 2564    โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยไร่ ปี 2564 19
  30 ก.ย. 2564    โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและแก้ไขสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ปี2564 20
  6 ก.ย. 2564    โครงการรณรงค์เกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษกายจิตผ่องใส ปี 2564 18
  31 ส.ค. 2564    โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม วิถีธรรม วิถีไทย จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ปี 2564 17
  31 ส.ค. 2564    โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2564 17


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]