องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2564    โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม วิถีธรรม วิถีไทย จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ปี 2564 29
  31 ส.ค. 2564    โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2564 27
  23 ส.ค. 2564    โครงการ บวร จิตแจ่มใส ใส่ใจชุมชนบ้านซับผักกูด หมู่ที่ 13 ปีงบประมาณ 2564 32
  23 ส.ค. 2564    โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตตำบลห้วยไร่ ปีงบประมาณ 2564 33
  10 ส.ค. 2564    โครงการชมรม To be number 1 บ้านหนองไฮ สู้ภัยโควิด 19 ปี 2564 24
  27 ก.ค. 2564    โครงการส่งเสริมป้องกันและดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านโสกมูลนาค หมู่ 5 ปีงบประมาณ 2564 36
  22 มิ.ย. 2564    โครงการ อสม.ช่วยคนเลิกบุหรี่เพื่อทำบ้านปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564 47
  22 มิ.ย. 2564    โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2564 37
  30 ก.ย. 2563    โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ประจำปี พ.ศ.2563 34
  30 ก.ย. 2563    โครงการรณรงค์การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 32
  30 ก.ย. 2563    โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตตำบลห้วยไร่ ปีงบประมาณ 2563 30
  30 ก.ย. 2563    โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ช่วยคนเลิกบุหรี่เพื่อทำบ้านปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน ตำบลห้วยไร่ ปี2563 35
  30 ก.ย. 2563    โครงการเฝ้าระวังดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกตำบลห้วยไร่ ปี2563 35
  30 ก.ย. 2563    โครงการพัฒนาความรู้แกนนำผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการการหกล้มในหมู่บ้าน ตำบลห้วยไร่ปี2563 32
  30 ก.ย. 2563    โครงการรณรงค์เกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยสมุนไพรล้างพิษกายจิตผ่องใส ปี2563 31
  30 ก.ย. 2563    โครงการ บวร จิตแจ่มใส ใส่ใจชุมชนบ้านห้วยไร่ ปีงบประมาณ2563 30
  30 ก.ย. 2563    โครงการ บวร จิตแจ่มใส ใส่ใจชุมชนบ้านหนองไฮ ปีงบประมาณ2563 29
  30 ก.ย. 2563    โครงการ บวร จิตแจ่มใส ใส่ใจชุมชนบ้านโคกสง่า ปีงบประมาณ2563 31
  30 ก.ย. 2563    โครงการ บวร จิตแจ่มใส ใส่ใจชุมชนบ้านหลุบเพ็ก ปีงบประมาณ2563 30
  30 ก.ย. 2563    โครงการ บวร จิตแจ่มใส ใส่ใจชุมชนบ้านโสกมูลนาค ปีงบประมาณ2563 31


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]