องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 13
  7 ก.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 60
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 66
  9 ก.พ. 2565    รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 77
  7 ม.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 78
  25 ต.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 77
  5 ก.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 78
  7 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 94
  8 ม.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 89
  7 ธ.ค. 2563    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 78
  28 ต.ค. 2563    ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 76
  8 ต.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 78
  9 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 87
  7 เม.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 74
  8 ม.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 77
  13 พ.ย. 2562    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 74
  15 ต.ค. 2562    รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 75
  4 ต.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 67
  4 ก.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 75
  5 เม.ย. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 77


หน้าที่ 1 [ 2 ]