องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]2
2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]4
3 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]48
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]9
5 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]28
6 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]12
7 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]74
8 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]106
9 รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2565 ]90
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]90
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]87
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]105
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]130
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]125
15 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]90
16 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]97
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]93
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]148
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]87
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]92
 
หน้า 1|2|3