องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไกรทอง ตวนชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
พนักงานจ้าง
   
นางสาวศิริลักษณ์  อารมย์ดี

นางสาวจิตติมา  วรรณพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก