องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

คณะผู้บริหาร

นางลักษณา  หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ข้อมูลการติดต่อ Email : luksana3111@gmail.com