องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 


กิจกรรมปล่อยปลา “วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ”


             วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เข้าร่วมกิจกรรม “วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ” 2565 ณ บ้านห้วยยาง ม.7 ลำห้วยโสกบักตู้ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2022-10-19
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-16
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-05
2022-07-29