องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน [ 10 มิ.ย. 2567 ]30
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]32
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]57
4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]31
5 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน [ 25 ต.ค. 2566 ]54
6 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน [ 24 เม.ย. 2566 ]80
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]96
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]87
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก [ 3 เม.ย. 2566 ]61
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (พ.ศ.2566-2570) [ 13 ก.ย. 2565 ]150
11 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 11 พ.ค. 2565 ]115
12 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน [ 11 พ.ค. 2565 ]115
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]114
14 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]114
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]125
16 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 1 มิ.ย. 2564 ]118
17 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]127
18 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2563 ]114
19 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 25 มี.ค. 2560 ]164
20 ประกาศจัดทำแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี [ 25 มี.ค. 2560 ]114
 
หน้า 1|2