องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ประกาศจัดทำแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศจัดทำแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่