องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่