องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่