องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานพัฒนาชุมชน


โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรการทำน้ำยาซักผ้า

    รายละเอียดข่าว

   วันที่ 18 -20 สิงหาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรการทำน้ำยาซักผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้ที่มีฐานะยากจน เปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปใช้ในการดำเนินชีวิตและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการ    เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรการทำน้ำยาซักผ้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่