องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานพัฒนาชุมชน


แบบขอจดทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

 1. หลักฐานการจดทะเบียนคนพิการ (รายใหม่)
 1. เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ฉบับจริง (โรงพยาบาลรัฐเท่านั้น)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ       
 3. สำเนาบัตรประชาชนคนพิการ
 4. รูปถ่ายสี คนพิการ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแลคนพิการ
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแลคนพิการ
 7. ใบรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

กรณีคนพิการและผู้ดูแลไม่ได้อยู่สำเนาทะเบียนบ้านเดียวกัน

** คนพิการที่เดินทางไป สนง. พัฒนาสังคมด้วยตนเองไม่ต้องใช้รูปถ่าย**            

 

 1. หลักฐานการต่ออายุบัตรคนพิการ (รายเดิม)
 1. บัตรคนพิการฉบับจริง  และเอกสารตามข้อ 1 (2) - (7)
 2.  
 1. กรณีบัตรคนพิการหาย
 1. ใบแจ้งความบัตรพิการหาย ฉบับจริง และเอกสารตาม ข้อ 1 (2) - (7)
 2.  

สำเนาหลักฐานอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้องทุกฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 044-056135 งานพัฒนาชุมชน อบต.ห้วยไร่

ดาวน์โหลดแบบขอจดทะเบียนและรายละเอียด ตามไฟล์แนบ ด้านล่าง    เอกสารประกอบ

แบบขอจดทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ
 
แบแสดงสถานะครัวเรือน
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่