องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานพัฒนาชุมชน


จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562
 
จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562
จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562
แสดงตน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่