องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานพัฒนาชุมชน


รับมอบเงินค่าพาหนะผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รับมอบเงินค่าพาหนะผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
รับมอบเงินค่าพาหนะผู้ป่วยยากไร้ ปีงบประมาณ 2562
รับมอบเงินค่าพาหนะผู้ป่วยยากไร้ ปีงบประมาณ 2562
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่