องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่